Tři kroky ke klidu, svobodě a úspěchu nejen v roce 2014. Třetí setkání: Racionální mysl.... - 18.4. 2014, Zlín
Racionální mysl aneb Je pro nás dobré mít 'rozum'?

Milí přátelé, touto přednáškou se dostáváme do závěrečné sekce cyklu, který Vás může zbavit starých doměnek a žít bez norem a vzorců.

Tato poslední přednáška uzavře citlivé téma a možnosti, zda vůbec jde v tomto šíleném světě žít svobodný, neovládaný a šťastný život.
Dovoluji si říci, že uvědoměním si co se kolem nás odehrává a jak jsme manipulováni přes ego, emoce a rozum, získáte klíč k vlastní svobodě. Je to zatím jediná možnost, kterou jsem vyzkoušela a osobně ji žiji. Říkám jediná, protože mnoho jiných verzí - jako třeba "vyletět z kůže" a prostě zde nebýt, se mi nepodařilo :).
Mozek je pro náš život velmi důležitý, protože je vstupem našeho přání a cítění do hmoty. Mozek - rozum pouští informace egu a fyzickému tělu.
Budu Vám jednoduše a podrobně vysvětlovat, co a jak v našem těle probíhá a jak se běžné situace v našem životě odehrávají napřed v mozku, pak v těle, až to nakonec vidíme a domníváme se, že se to děje doopravdy.
A máme pocit, že s tím nemůžeme nic dělat. Život se neodehrává bez Vás a to je zboření iluzí, ve kterých žijete. Naše tělo je velmi inteligentní a reaguje na mnoho podnětů uvnitř i zvenčí.

Co musíme vědět jako první?

Rozum na základě manipulace zdegeneroval. Tlakem systému začal fungovat hlavně na levou hemisféru. Převzal většinu rozhodovacích pravomocí nad naší bytostí. Tento vývoj trval stovky let a v posledních stoletích dosahuje značného vrcholu.
Popsala bych to slovy, že se rozum oddělil od těla a stanovil se jedinou mocí. A tak jsme se oddělili od existence energie ve hmotě.
Dnes žijeme hlavně ve hmotě. Naše bytost je energie a je tím, co hmotu dává do pohybu. K tomuto faktu se musíme vrátit.
Rozum je velmi mocný nástroj, je to vstupní brána energie do hmoty. Proto pokud něco cítíme a zadáme-li impuls do mozku, může se cítěné stát zkutečností. Systém parazituje na našich bytostech skrze ovládnutí mysli a to se děje pomocí ega a emocí.

Nabízím Vám nežít slepě a dozvědět se více a hlavně jak to vše používat v praxi denního života.

Již během přednášky si sami mnohé uvědomíte a ucíte. To je osudová změna pro Váš budoucí život.

Vaše Veronika

Na přednášku se můžete registrovat zde.

Buďte ve spojení
Kontakty
Veronika Cafourková
tel.: +420 605 490 203
email: astr.veronika@gmail.com
Mé další stránky