ČLÁNKY

Novoroční horoskop pro rok 2014

S příchodem Nového roku jsem pro Vás připravila krátký vhled do přicházejícího roku Koně, tedy roku s letopočtem 2014.
Letos jsem se rozhodla připravit jej jako text i video a věřím, že to bude příjemná změna i pro Vás.

Budete-li chtít připravit horoskop jen pro sebe s výhledem do roku 2014, můžete mne kontaktovat. Ráda se na Vaši situaci blíže podívám.
Vítáme rok 2014, který máme pod vládou Koně. Jeho symbolem je radost ze života a statečnost! Ráz roku Koně je počátek duchovního i válečného aspektu. Budeme potřebovat mnoho statečnosti, abychom se mohli radovat :) Mnoho jemných věcí, které nosíme uvnitř sebe bude rok Koně z nás dostávat ven. A na to budeme potřebovat právě jeho statečnost. Být upřímný, laskavý a nebát se říkat svůj názor mnohdy opravdu potřebuje velkou dávku statečnosti.
I to, že budeme chtít měnit zaměstnání nebo se právě rozejít s partnerem tam, kde vztah již dlouho neplnil funkci lásky.

Kůň je nositelem optimismu a pohybu. Budete nuceni uvnitř sebe věnovat tomuto roku pozornost, podniknete kroky do svého nitra a nebojte se tohoto zásadního kroku. Jít do svého nitra bude právě možné ve vypjatých situacích, kdy u toho budete sami. Rok Koně vás právě zde podpoří. Ukáže vám cestu k sebevědomí a vrátí vám víru v sebe sama. Povede vás citlivě přes mnohé překážky. Je rokem, na který jsme možná všichni už dlouho čekali. Rok Koně v nás probouzí vnitřní soulad srdce a rozumu.
Všechny nás bude nutit otevřít se a ztišit se... Budete kráčet do situací ve kterých musíte nacházet uvnitř sami sebe. Nevyhnete se upřímnosti, ve které otevřete svoji duši. V tomto roce už není prostor na nalhávání si myšlenek, na okecávání toho, co cítíte.

Ti kteří už vnímají, že náš život se začíná posunovat jinam a cítí cestu, která je naprosto odlišná od toho co jsme žili, budou mít v závodu za štěstím náskok. Tento rok přináší možnosti plynutí v souladu s vaší duší a to znamená, že je konec převaze racionální mysli. Buďme moc rádi. Jde o pohyb do našich životů :) Věci v nás i kolem nás a vně se budou měnit. Strach mohou míti ti, kteří se bojí změn. Máme se jim otevřít. Nabádá nás, abychom nelpěli na starém systému ani na zaběhnutých vzorcích a morálce, kterou jsme přijali do svých životů. Mnohé vzorce a normy pramení z životních situací našich prarodičů, ale my se vyvíjíme a kráčíme dál. Proto se nebojte změny, která nyní přichází. Dá nám možnosti, abychom konečně mohli žít to, co chceme.

Pokud ti, co se nedokážou odpoutat od starého režimu a představy jak by jejich život měl vypadat, se nepřikloní ke změně, budou prožívat vnitřní rozpor a bolest, že věci nejsou tak, jak by chtěli. I pro ně bude rok 2014 výzvou a možná i bojem.
Radost mohou mít nespoutané bytosti, ty které žádný režim nemohl zavřít do klece a vzít jim svobodu duše. Čekají nás cesty a poznání svého vlastního nitra. I to může být pro mnohé nebezpečné a i to je dobře. Změna se bude dít nejen uvnitř, ale i vně.
Rok Koně volá po svobodě jednotlivce i společnosti. Kůň miluje svobodu, buďme k sobě upřímní a přiznejme si, že my také! Budeme se proto v tomto roce osvobozovat ode všeho co nás svazuje a tíží. Pro mnohé budou velké změny v pracovním procesu. Osvobozování nastane i v těžkých vztazích. Děti se budou osvobozovat od konzervatismu svých rodičů. Myšlenky lidí se budou osvobozovat od dnešního režimu. Budete si muset uvědomit, že jezdec, který nám utahuje otěže, jsme my samotní. Naše mysl je ten jezdec.

Rok Koně nás povede do souladu jezdce s jeho živočišnou energií. Zde je uchován jeho hluboký význam, budeme jej objevovat právě ve dnech vypjatých situací, překážek na cestě za svobodou a následných změn. A zde je poselství Koně, protože kůň dobře cítí a proto jsou pro něj překážky pouhou výzvou. Bude vás učit, buďte vnímavým a pozorným jezdcem. Seďte pevně v sedle a věřte svému srdci. Budete-li otevřeni jenom srdcem splynete s tepem koně. Odměnou vám poté bude, že vás převede přes každou překážku.
Kůň se nebojí stresu, miluje výzvy a radostně skáče přes překážky. Naznačuje nám, že se nemáme bát překážek, protože jejich výška se odehrává pouze v myšlenkách. Naše mysl může pod tlakem alarmovat strach.

Rok Koně nám přináš probuzení. Otevírají se cesty ke změnám a pro některé bude obrovskou změnou i vnitřní pocit, že konečně nemá strach a také možná vědomí, že v tom nejste sami :) Je konec lpění na starém systému věcí, postojů, rituálů, zažitého způsobu života, neupřímných pohledů podle kterých jsme sebe i okolí soudili. Tento starý postoj by nás už v tomto roce omezoval.
V roce 2014 náš život přestává být bludiště. Pokud jsme žili "hlavou proti zdi", bude si nutné uvědomit, že silou nezmůžete nic. Nebude potřeba jít vstříc překážkám silou. Uvnitř vás je něco a klidně tomu říkejte srdce nebo intuice, cit, co dokáže nacházet ve zdech dveře. Hledejte řešení s citem a pak pro vás bude poznání zábavné i poučné. Při tom uvolníte vnitřní napětí a pak tento rok může být plný dobrodružství.
Situace, které nám tento rok přinese budou vyžadovat náš důvtip. Přijměme jej jako řešení hádanky života. Musíme se odpoutat od představ, které nás svazují, jak by která situace nebo věc měla vypadat a dopadnout. Nelpěte na očekávání a svých představách. Pokud tak učiníte, budete v situaci kdy se jen budete vztekat a brečet. Proto mohou někteří prožívat vnitřní rozpor a dokud v tomto roce nenajdou soulad rozumu a srdce, budou vnímat některé dny jako těžké.

Rok 2014 je časem změn, odpuštění a lásky. Nebude náhoda, že se jednoho dne probudíte a budete cítit, že chcete dělat a žít "něco" úplně jiného, než CO jste měli v plánu. Poslechněte tento vnitřní hlas!! Někdy je i docela malinká změna důležitá a může být počátkem něčeho nového a krásného. Nebojte se udělat první krůček. Postačí třeba jen nelpět na něčem, co nám nedovoluje jít dál. Nebo i věci které se nám dlouho nedaří ukazují, že nastal čas od nich odejít.
Začněte být k sobě ohleduplní a laskaví. Přestaňte bičovat sami sebe do nesmyslných cílů. Odpusťte si svou nevědomost a chybné kroky plné lpění na nesmyslech. Probuďte v sobě bezdpomíněnou lásku. Jen tak v té prostotě a čistotě může láska růst.
Láska ve všech podobách v roce 2014 dosahuje svého vrcholu. Využijte této vzácné energie a v prvé řadě ji věnujte sobě. Pak ji rozdávejte plnými hrstmi kolem sebe. Je čas odpustit si! Odpusťte si vše co se vám v životě nepodařilo. Odpusťte i lidem a bolestem kolem vás. Lidské bolesti a války pramenily nejvíce právě z činů nevědomí, zaslepenosti a zloby. Začněte všichni nyní u sebe, tak bude v roce 2014 růst v kolektivním vědomí bezpodmínečná láska a odpuštění. A to je poselství roku Koně.

Rok 2014 bude touhou o splnění přání a o novém tvoření. Naše touha v oblasti financí a přání povede k obezřetnosti. Rok Koně je velmi citlivý k zisku, ale nikdy nekráčí za ziskem za každou cenu! Budeme potřebovat moudrou a dobrou sílu, která nám pomůže uvědomovat si hodnoty života bez zbytečného riskování...
Sny a přání budou pro nás důležité více než jsme si schopni přiznat. Tato doba bude plná energií a mnohé se může stát skutečností. Jen POZOR na TO, co si přejeme. Hranice našich tužeb a přání mohou končit tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Naše úspěchy už nebudou tam, kde bychom chtěli ovládnout nebo zmanipulovat jiného člověka. Život každého z nás je proces tvoření do hmoty. Buďte si tento rok 2014 vědomi, že jsme sem na tento svět přišli svobodni a to se svými odlišnými vlastnostmi, cíli i posláním. Ukončete v sobě touho srovnávání se s ostatními. Pokud přijmete tento fakt, přestanete být bičování srovnáváním se s okolím. Jste jedineční v tom, co už jste. Vše je už ve vás a dokonáno!
Pamatujte, že jste součástí celku všeho kolem nás. Nastal čas ukončit stěžování, nadávání na systém a politiku. Přijměte, co jste svým nevědomím zde pomohli vybudovat a začněte v tomto roce jinak a znovu. Vše je kolem nás mozaika. Můžete být úspěšní a šťastní když to pochopíte.
Štěstí v tomto roce bude ukazovat na přítomnost a konec iluze. Rok 2014 je začátkem žití v souladu. Každá minuta může mít cenu věčnosti a zde začíná budoucnost.

Tento rok nebude o teorii, ale o praktickém použití všeho, co jsme se kdy naučili nebo pochopili. Povede nás od vnímání po činy. Stinnou stránkou energií tohoto roku je její egocentričnost. Mnozí budou vystaveni rozporu EGA a vnitřního hlasu. Na jedné straně nás to bude nutit vnímat více život zevnitř a na straně druhé bude ego a rozum, které se budou bránit a také poukazovat na děj a postoj vně! Tento rozpor více či méně pocítíme všichni. Pokud se nám podaří zdravě zpochybnit svou egocentričnost, pak rozvineme slušnou dávku intuice a talentu, který v nás dřímá.
Mnozí tak najdou novou životní cestu i úspěch. Rok Koně je o vyváženosti energie Jing a Jang. Ukočírovat tento rok 2014 nám pomůže cvičení naslouchání jak kreativně usměrňovat svoje ego. Někdo zde pocítí, že chce proplout vším děním jen povrchně, protože to v něm bude evokovat strach. Ale je to jen strach sám ze sebe! :) Tento strach bude pro rok 2014 zcela neopodstatněný.
Nezapomeňte, že vše co nám přináší, je přesně TO, co všichni potřebujeme.

V tomto roce najdeme odpovědi jak a kam dál. Mnohé z nás probudí z iluze a i to je dobře. Nebojte se vykročit vstříc tomu, co v sobě svobodně už dlouho nosíte.

Vítám Vás v novém roce a přeji vám statečnost, odvahu, moře lásky, hojnosti a zdraví.

Veronika


Buďte ve spojení
Kontakty
Veronika Cafourková
tel.: +420 605 490 203
email: astr.veronika@gmail.com
Mé další stránky