Změňte život pomocí magie slova
Magie slova Milí přátelé,
Začal nový rok a přesto pro mnohé je to jen pokračování „roků předešlých“. Nic se v jejich životech zázrakem nezmění. Dlouho jsem si kladla otázku proč tomu tak je? Ano, byla jsem v podobných životních situacích jako oni a uvědomila jsem si, že jen s příchodem nového roku se v mém životě nic neodehrávalo směrem tam, kam bych chtěla.
Co se v životech může změnit, proč a jak, jsem po cestě k poznání pochopila. Tyto vědomosti mi diametrálně změnily úhel mého uvědomění a praxe onoho používaná v každodenním životě mi pomohla vnímat svět jinak. Ne jen uvnitř, ale i vně. Jedna z poznaných věcí, které mohou pozměnit naši cestu životem je mluvené slovo. Ano, pro mnohé pouhá banalita, ale není tomu tak. Slovo ovládá vaše každodenní životy a vy si ani mnohokráte neuvědomujete používané fráze, které říkáte. Dochází tímto nevědomě k tvorbě reality, kterou nechcete. Jak jste se k této destrukční komunikaci dostali? Jak si ji uvědomit a jak z ní ven, popisuji v mé knize.

Připravila jsem vám z ní několik ukázek a věřím, že kdo bude chtít prožít změnu, kterou tato kniha plná informací a návodů přináší, bude mu každodenním pomocníkem k uvědomění si toho, co zde skutečně žijeme.

„Život tvoříme my sami. My jsme život! Tvoříme naši realitu myšlením, mluvením a činem. Ty jsou ovládány Mozkem tj. CNS (centrální nervovou soustavou), Egem a Emocemi. Utváříme sami sebe i životní situace, ve kterých se pak ocitáme a to vše vědomě nebo nevědomě. Přicházíme k důležitému faktu, že SLOVO je součástí našeho duchovna a tvorby. Slovem sami k sobě také hovoříme a neuvědomujeme si, jakou sílu jsme schopni sami sobě předat. Hovoříme i k druhým a jsme schopni jim také sílu dát nebo naopak vzít. Vyřčené slovo má svoji frekvenci, která vysílá signál a ten se nám vrací zpět. Náš svět je složen ze hmoty a energie (frekvence a vibrace). Každé slovo má svou energii, frekvenci a vibraci. Je to zvuk, který jde k ušnímu sluchovodu a odtud je generován a kódován do našeho mozku. Mozek ho následně zařadí. Já tomu říkám „zařadí do šuplíčku“. Slovo s námi nějak vibruje, „něco“ uvnitř nás způsobuje a může s námi i „cvičit‘‘ :). Protože slovo je vždy ukazatel něčeho, co my popisujeme a chceme vyjádřit.“
---
„Každé slovo má svoji asociaci právě v Naší Mysli. Tuto asociaci náš Mozek následně připojí ke každému slovu. Díky tomu o něčem hovoříme a současně „vidíme“ svou asociaci a protější strana si to také nějak představuje (vidí svou asociaci). Přidáváme si ke slovům obrazy našich vlastních asociací, které máme s tímto slovem subjektivně spojené. To znamená, že pokud hovořím o kočce, vidím svoji kočku nebo konkrétní kočku, ale protějšek - pokud nezná konkrétní kočku - si představuje jakoukoliv jinou kočku, která je v jeho životě vizualizovaná nebo vztahově spjatá. Nebo pokud řeknu židle, každý si představí nějakou jinou židli. Doufám, že již chápete, že jen mít slovní zásobu nestačí.“
---
„Proto když ubližujete ostatním, ubližujete současně sami sobě. Co to pro nás znamená? Musíme mířit slovem přesně!! Protože znovu opakuji - slovo je pouze znak. Je to ukazatel něčeho, co chceme zdůraznit - získat, uvést do pohybu. Slova pomáhají myšlenkám stát se skutečností. Proč to neumíme používat? Protože to všechno začalo, když jsme byli úplně malé děti v bříšku :). Vážně je tomu tak. Když jsme v prenatálním věku - slyšíme, cítíme a vnímáme vše, co je kolem nás, co zažívá, mluví a cítí naše máma. Proto je tak důležité, aby maminky byly na děti připravené. V bříšku slyšíme její slova, jak k nám mluví, pokud k nám vůbec mluví ?. Většina maminek tuto skutečnost vůbec neví. Právě v tom je ta potíž. Slyšíme a cítíme, co bychom neměli. Už tato skutečnost nás zraňuje a vede chybným směrem náš budoucí život. Tato zkušenost je nám uchovaná v našem podvědomí, tj. nevědomí. Pak se narodíme. V první řadě vnímáme dva úžasné bohy. Maminku a tatínka. A co dělají tito bohové? Učí nás chodit, mluvit, jednat a dokonce zakazují i to, co máme rádi ?. Ukazují nám, co si oni myslí, že je správné. Ale pozor, jednají jen z vlastní zkušenosti! Také mnohdy vůbec žádnou zkušenost nemají, a tak se pouze „domnívají“, že jednají správně. To znamená, že spousta věcí, které nás rodiče učí, už byla špatná pro ně, ale oni to nevědí, protože tyto zkušenosti načerpali zase od svých rodičů a tímto získali vzorec a tento vzorec pak použili ve své zkušenosti.“
---
„My i naše předešlé generace jsme se ztratili v moři nesprávně používaných slov. Naše pravé JÁ se proto ztotožňuje s mnoha frázemi, které naši předci používali. Mnohé fráze máme i z naší současné doby. Vytvořili jsme si je sami pod tlakem systému doby. A jak je tento systém a doba šílená, je současně šílený a zmatený náš verbální projev. Jsme jako v začarovaném kruhu. Co si musíme uvědomit je FAKT, že se nemůže nic v našich životech změnit zvenčí! Je na čase změnit své vyjadřování myšlenek a činů. Jakou děláme chybu? Naše myšlenky se zaměřují na negace, které v životě nechceme. A proto i takto negativně, nepodpůrně, používáme náš slovník. Dokážeme na ostatní útočit, obviňovat je z mnoha věcí, které bychom chtěli jinak. Dokážeme perfektně vyjádřit, co nás štve, rozčiluje a jak by věci měly být jinak. A tak se většina našeho myšlení i slov točí kolem nešťastného života. Tento projev do hmoty nám přinese jenom zpětný odraz toho, co vlastně nechceme a my se divíme, jak je to možné, že žijeme takto neúspěšný, neuspokojivý život. Slova nás mohou velmi ovládat, protože se slovem se ztotožňuje naše Já. Čím více slov záporného charakteru používáme, tím více se naše Já ztotožňuje s životním zákonem. Stáváme se součástí slova, vizuálního záporného vjemu, který je holograficky promítán do zadního mozku a odtud přeposlán do levé a pravé hemisféry. Následně to vyvolá emoci toho, co vlastně nechceme. Naše tělo začne okamžitě reagovat, cerebrospinální systém zahájí hormonální útok a nám v mozku padá hormon štěstí serotonin a dopamin.“

S úctou a láskou
VeronikaBuďte ve spojení
Kontakty
Veronika Cafourková
tel.: +420 605 490 203
email: astr.veronika@gmail.com
Mé další stránky